Andøy sykehjem

Ledig stilling som sykepleier

Sykepleier

Vi har ledig 2 faste sykepleierstillinger i 100%

 

Kommunens somatiske sykehjem ligger på Åse litt sør på Andøya. Sykehjemmet har plass til 24 pasienter, fordelt på 3 enheter. Vi flyttet inn i nytt bygg våren 2022.

De fleste pasientene har et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser. Sykehjemmet yter enkel diagnostikk, behandling og fortsetter allerede iverksatt sykehusbehandling. Vi har langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, avlastning og Kommunal akutt plass (KAD).

Det er tett samarbeid mellom assistenter, fagarbeidere og sykepleiere. Vi veileder studenter og helsefagarbeiderlærlinger. Tilsynslegen har visittid 2 dager pr uke. Det er egne lokaler til fysioterapeut, frisør, fotpleie og tannpleie. Dagaktivitetstilbud til mennesker med demens befinner seg i bygget. Middagen lages fra storkjøkkenet på sykehjemmet.

 

Vi tilbyr

  • Flyttegodtgjørelse på 20 000 ved ansettelse og ytterligere 30 000 etter 6 mnd
  • Husleietilskudd første 12 mnd på kr 3000 per mnd
  • Rekrutteringstilskudd ved ansettelse på kr 20 000
    •   Totalt utgjør dette kr 106 000,- ekstra det første året av din ansettelse
  • Lønn etter avtale – gode betingelser 
  • God pensjonsordning 
  • Faglig påfyll og muligheter for relevant videre- og etterutdanning. Individuelle karrieresamtaler med de som ønsker det.

 

Krav til søker:

- Autorisasjon som sykepleier

- Personlig egnethet vektlegges

- Beherske norsk godt, skriftlig og muntlig

Vi ønsker oss en kollega med godt humør og evnen til å samarbeide. Du må klare å jobbe selvstendig og fokusere på muligheter. Du må ha viljen og evnen til å delta i utarbeidelse av et faglig godt pasientforløp. Du må ønske å jobbe personsentrert med pasientene i sentrum og fokus på faglighet og muligheter.

Vi kan tilby engasjerte og fleksible kollegaer med mye faglig og opparbeidet kompetanse. Varierte arbeidsoppgaver, med travle og spennende dager med mulighet for påvirkning av egen arbeidshverdag. Velferdsteknologi i daglig drift. Vi har fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom daglig drift, faste personalmøter og fagmøter.

 

 

Er du den vi søker etter, ta kontakt med oss for nærmere informasjon

 

Se mer om kommunen her: https://leviandoy.no/

Se film fra Andøy kommune: https://youtu.be/ddQMjSJo1eE

Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Del på:

Referansenummer:

23/159

Fylke:

  • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.01.2023

Arbeidssted:

Andøy sykehjem, Åse

Adresse:

Daniel Hægstdsgt. 24 8480 Andenes

Kontorplassering: