Andøy kommune Voksenopplæring og integrering

Våre nye andøyværinger søker deg!

Flyktningrådgiver

Er du en person med pågangsmot og engasjement som ønsker å utgjøre en forskjell for andre? Da kan du være den kollegaen vi ønsker oss!

Vi har ledig en prosjektstilling som flyktningrådgiver i perioden sept 22 – des 23, med mulighet til forlengelse.

Integreringstjenesten i Andøy kommune er organisert sammen med voksenopplæringen og har ansvar for å bosette, etablere og følge opp voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Vårt resultatmål er at minst 70 prosent av de arbeidsføre flyktningene skal være i ordinært arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Voksenopplæring og Integreringstjenesten er en faglig sterk avdeling med 15 dyktige og engasjerte medarbeidere.

Flyktningrådgiveren skal ha ansvaret for å bosette, integrere og kvalifisere flyktninger som blir bosatt i kommunen etter avtale med IMDI. De fleste som bosettes har rett på et introduksjonsprogram og skal delta på norskundervisning. Målet i introduksjonsprogrammet er å tette gapet mellom medbrakt kompetanse og kompetansen som kreves i norsk arbeidsliv. Det skal vektlegges å gi brukerne kompetanse som sikrer varig tilknytning til arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidspartnere gjennom å knytte kontakt og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner med voksenopplæringen, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere både internt og eksternt
  • Veiledning av flyktninger i introduksjonsprogrammet. Undervisning og å holde kurs for deltagere i introduksjonsprogrammet noen ganger i løpet av året
  • Fokus på barnas situasjon i familien, fritidsaktiviteter, og på bekjempelse av barnefattigdom
  • Ansvar for å koordinere eventuell helseoppfølgingen og for å søke om ekstratilskudd for de det gjelder
  • Målrettet, helhetlig og tett individuell oppfølging av bosatte flyktningene og deres familier, med spesielt fokus på helse, bolig, nettverk og økonomi
  • Saksbehandle etter integreringsloven og introduksjonsloven, samt registrering, journalføring og rapportering i ulike fagsystemer
  • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen avhengig av flyktningsituasjonen i Norge

Kvalifikasjoner

Du må ha:

  • Minimum 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet innenfor sosialt arbeid, velferdsfag, pedagogikk, statsvitenskap, rettsvitenskap, psykologi, sosiologi og samfunnsfag. Annen bachelorutdanning kombinert med relevant arbeidserfaring kan vurderes
  • Erfaring i bruk av IKT-systemer som arbeidsverktøy og erfaring innen digital kommunikasjon
  • Erfaring innen kommunikasjon, veiledning og samhandling med mennesker i en vanskelig situasjon
  • Vi benytter norsk som arbeidsspråk og søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du også har:

  • Erfaring fra introduksjonsprogrammet eller annen erfaring med å jobbe med nyankomne flyktninger
  • Erfaring innen oppfølging av egen brukerportefølje
  • Karriereveiledningskompetanse
  • Erfaring innen saksbehandling og lovanvendelse innenfor offentlig sektor
  • God kjennskap til aktuelle lovverk
  • Kunnskap om ICDP
  • Veilednings- og relasjonskompetanse
  • Kunnskap om det norske utdanningssystemet

Vi ønsker at du i søknaden redegjør for hvorfor nettopp du er best kvalifisert til denne stillingen basert på dine kvalifikasjoner og opp mot stillingens krav og oppgaver. Dette vil bli vektlagt ved utplukk av kandidater.
Legg gjerne ved vitnemål og attester i søknaden.

Personlige egenskaper

  • Du jobber målrettet og trives i en hektisk hverdag
  • Du er endringsvillig, engasjert og resultatorientert
  • Du må ha evnen til å tenke kreativt og være nyskapende
  • Du er positiv og har evnen til å inspirere og motivere, og ser muligheter fremfor begrensinger
  • Du må arbeide systematisk og helhetlig og kunne prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver  
  • Engasjement for å jobbe med målgruppen
  • Du kan arbeide selvstendig samtidig som du er en lagspiller
  • Du har god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet 
  • Du er omstillingsdyktig og kan sette deg inn i nye arbeidsoppgaver
  • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt

Vi tilbyr

  • En spennende arbeidshverdag med varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Et stabilt og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og hyggelige kolleger.
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringer.
  • Lønn etter avtaleverk.
  • Fleksibel arbeidstid.
  • IA-bedrift

 

Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater. Personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt.

Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Del på:

Fylke:

  • Nordland

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.09.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

ANDENES

Kontaktpersoner:

Stig Johansen

tlf: +47 76115000

mob: +47 99788298

Adresse:

Storgata 68 8480 Andenes

Kontorplassering: