Andøy kommune Barnehager

Fagarbeider/assistent barnehager

Fagarbeider/assistent

Andøy kommune har fem kommunale barnehager som ligger på Andenes, Bleik, Dverberg og Risøyhamn.

Vi har et tilstedeværende og engasjert personale som har fokus på å legge til rette for at barn gjennom lek, omsorg og læring  får utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer.

 

Sammen med PP- tjenesten ønsker vi å videreutvikle arbeidet med å inkludere og ivareta alle barn og unge. Forbedringsarbeidet ses i sammenheng med føringer i sentrale dokumenter som St.Meld 6 – Tett på og det pågående Kompetanseløftet for Spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

 

Fagarbeider/assistent

 Vi har ledig inntil 6 midlertidige/faste stillinger som fagarbeider/assistent i våre kommunale barnehager. 

Stillingene er i utgangspunktet per tiden knyttet til følgende barnehager:

-          Risøyhamn barnehage 

-          Måsungen barnehage på Andenes

-          Wigwam barnehage på Bleik.

 

Du som søker jobb som fagarbeider/assistent hos oss, er interessert i barns utvikling og medvirkning. Du er kreativ og leken, samtidig som du er en tydelig voksenperson. Du samarbeider godt med de andre voksne på avdelingen, og du har omsorg for og bryr deg om både de voksne og barna i barnehagen. Du jobber selvstendig, ser oppgaver som trenger å løses, tar ansvar og deltar i det pedagogiske arbeidet med barna.

Arbeidsoppgaver:

Som fagarbeider/assistent er du med på å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs. Du hjelper også til med andre daglige gjøremål i barnehagen, som måltider, påkledning, stell og deltakelse i frilek.

Kvalifikasjoner:

-          Fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget og/eller erfaring fra arbeid med barn og unge

-          Være en god rollemodell, aktiv og tilstedeværende voksen i samhandling med barna

-          Norskkunnskaper, minimum B2 nivå skriftlig og muntlig

-          Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremvises før tiltredelse.

 

Personlige egenskaper:

-       Ha gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner

-       God kommunikasjons- og formidlingsevne

-       Åpen og tolerant for mangfold og ulikheter

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tilegg til kompetanse og erfaring. Søkere må være forberedt på å stille på intervju.

 

Vi tilbyr

-          Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

-          Lønn etter avtaleverket. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. 6 måneders prøvetid

-          God forsikrings og pensjonsordning i KLP

 

 

Informasjon om våre barnehager finner du på kommunens hjemmeside www.andoy.kommune.no

 

 

Nærmere informasjon om stillingene kan fås ved å kontakte enhetsleder barnehager Merete Olsen, tlf: 76 11 50 52 eller merete.olsen@andoy.kommune.no

 

Se mer om kommunen her: https://leviandoy.no/

 

Se film fra Andøy kommune: https://youtu.be/ddQMjSJo1eE

 

Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

 

 

Del på:

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

29.09.2022

Arbeidssted:

Andøy kommune

Kontaktpersoner:

Enhetsleder barnehager

tlf: +47 76115052

Adresse:

Storgata 68, Rådhuset 8480 Andenes

Kontorplassering: